Kontaktuppgifter

Kontakta Jämställdhets- och mångfaldsgruppen

Besöksadress:

Köpmansgatan 20, Göteborg 

Adress:

Jämställdhets- och mångfaldsgruppen

Stadskansliet, Göteborgs Stad

404 82 Göteborg

Telefon:

Växel 031-368 00 00

E-post:

manskligarattigheter@goteborg.se

Webbplats:

www.goteborg.se/manskligarattigheter