Om verksamheten

Jämställdhets- och mångfaldsgruppen ska medverka till att ett medvetet och systematiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs kontinuerligt inom alla Göteborgs Stads verksamheter. Att skapa en stad för alla!

En viktig uppgift är att bidra till en dialog och medvetenhet kring de värden som präglar och bör prägla allt arbete i Göteborgs Stad. Arbetet fokuserar på frågor kring mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet och antidiskriminering och riktar sig till medborgarna, verksamheterna och staden som arbetsgivare. 

Gruppen arbetar bland annat med strategisk utveckling, kunskapsöverföring, värderingar, normkritiska förhållningssätt, attitydförändringar, konsultationer, seminarier och workshops. I uppdraget ingår även uppföljning och utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Göteborgs Stad.