Om projektet

Välj rätt – mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet har utvecklats av GR Utbildning – Upplevelsebaserat lärande på uppdrag av och i samverkan med Jämställdhets- och mångfaldsgruppen, Göteborgs Stad och Levande Historia i Göteborg.

Projektet har finansierats genom Göteborg Stads kommunstyrelses
anslag för personal och kompetensförsörjning.